Pojem Hipoterapie

Je léčba fyzicky, mentálně a smyslově postižených jedinců pomocí koně. Podstatou léčebného působení je využití přirozeného pohybu koně s jeho typickým chůzovým mechanismem jako motorického vzoru, kterému se pacient přizpůsobuje. Dochází v podstatě k pokusu o soulad pohybů koně a pohybu pacienta. Prvotní je zde snaha o rehabilitaci ve smyslu fyzikálním. Vychází především z balančních cvičení za použití inhibice pohybu Bobathovou metodou. Vychází z neurofyziologického principu Vojtovy metody založené na ontogenezi vývojové motoriky.

Indikace pomocí Hipoterapie

 • DMO – Dětská mozková obrna
 • RS – Roztroušená skleróza
 • LPJ – Léčebně pedagogické ježdění (poruchy chování, soustředění, učení)
 • AUTISMUS
 • APATIE
 • HYPERAKTIVITA
 • PORUCHA MUŽSKÉ EREKCE
 • POÚRAZOVÉ STAVY
 • ORTOPEDICKÁ ONEMOCNĚNÍ
 • ASTHMA
 • KORONÁRNÍ REHABILITACE

V případě zájmu o hipoterapii nás předem kontaktujte e-mailem nebo telefonicky do kanceláře správy ranče viz. sekce kontakty, kde Vám bude sdělen následný postup a potřebné informace k indikaci hipoterapie. Služba je poskytována pouze na objednávku. Aktuální cena je uvedena v sekci ceník – ceník služeb na objednávku.