Informace o závodu:

Pořadatel: 

Pony ranč Vrablovec, z.s.

Areál/adresa: 

Celní 1996/10b, 748 01  Hlučín

*Přihlášeni koně musí mít platné vyšetření dle aktuální vyhlášky.

Do závodu se lze přihlásit na základě doručené přihlášky závodníka + uhrazené platby za startovné. Přihlášku získáte zasláním poptávky přes registrační formulář níže.

Uzávěrka pro přihlášení závodníku 15.10.2023

Startovné:

disciplíny koně: 300,-/1x start soutěže (ceny pro každého účastníka) 

disciplíny hobby horse: 150,-/1x start soutěže (ceny pro každého účastníka) 

Uhraďte na: č.ú.:217899272/0300, jako VS uveďte Vaše tel. Číslo a v poznámce název stáje

Organizátor nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v průběhu dne. Každý účastník je povinen chovat se odpovědně a bezpečně, aby neohrožoval okolí.

Email: prihlasky.vrablovec@seznam.cz


Jak to u nás funguje

Soutěžní disciplíny koně

 • Startovné 300 Kč/start
 • Ceny: kokardy pro všechny, poháry pro 1. -3. místo, dárkové tašky pro 1. – 3. místo

Disciplíny koně:

 • Křížkový parkur do 50 cm bez vodiče (případně dle věku rozdělena do dvou kategorií)
 • Křížkový parkur do 40 cm s vodičem
 • Křížkový parkur do 40 cm s koníkem na ruce

 

 • Jízda zručnosti bez vodiče (případně dle věku rozdělena do dvou kategorií)
 • Jízda zručnosti s vodičem
 • Jízda zručnosti s koníkem na ruce

 

Soutěžní disciplíny hobby horse

 • Startovné 150/start
 • Ceny: kokardy pro všechny, medaile pro 1. – 3. místo, dárkové tašky pro 1. – 3. místo

Disciplíny hobby horse:

 • Parkur mini (2-5 let) – 10 cm
 • Parkur kids (6-8 let) – 40 cm
 • Parkur junior (9-10 let) – 40 cm
 • Parkur junior (9-10 let) – 40 cm
 • Parkur open (otevřená všem) – 60, 70 cm
 • Parkur senior (nad 14 let) – 70 cm

 

 • Jízda zručnosti first (2-8 let)
 • Jízda zručnosti second (9-? let)

Zrušení účasti po 15.10.2023 Vám nebude vraceno uhrazené startovné.


Přejete si zaslat přihlášku emailem?