Dopolední pobytový program pro základní školy s exkurzí a MINI ZOO zblízka

Pobytový program s exkurzí je určen pro děti ze základních škol. Cílem programu je přiblížit dětem život zvířat na našem ranči a zažít spoustu zážitků ve formě svezení na koni, krmení zvířat v dětské ZOO, využití slunečního labyrintu nebo dětské zahrady SVĚT, a v závěru programu se přemístit na ojedinělé dětské integrované hřiště s plochou 4 500 m², a to vše během dopoledne. Program je doplněn o exkurzi ranče, kde se děti dozvědí vše o chodu a jednotlivých částech ranče.

Jak to vše u nás probíhá?

Po předem dojednané telefonické či on-line objednávce data návštěvy u nás na ranči Vás přivítáme. Pedagogům sdělíme, jak bude program probíhat, seznámíme se s informacemi ohledně bezpečnosti a pohybu v areálu.

Děti i pedagogové mají připravenou místnost klubovny, kde si odloží své batůžky a osobní věci. Ta je po dobu pobytu určena výhradně pro Vás. Disponuje samozřejmě i toaletou. Prostor klubovny mohou využít po příjezdu pro snídani ve formě laskominy či svačiny, kterou si děti dovezly s sebou. Mimo stravování v klubovně Vám rádi zajistíme stravování v Saloonu Podkova v areálu ranče, který připraví svačiny, obědy a také pitný režim.

Poté je celá skupina rozdělena zpravidla na dvě menší skupinky. První část jde na tzv. Rekondiční jízdu na koni. Ta probíhá na venkovním prostoru (kolbišti) nebo v případě špatných povětrnostních podmínek v kryté jezdecké hale. Tato část programu probíhá za asistence pedagogů ZŠ a našich zaměstnanců.

Druhá část dětí jde na exkurzi areálu ranče (30-45 min.) a poté jde krmit zvířata do dětské ZOO. Obdrží od našeho zaměstnance podle počtu dětí přidělenou dávku krmných granulí, které jsou výhradně určeny pro obyvatele ZOO, vyjímaje výběhu poníků a oslíků. Ty jsou striktně zakázány krmit granulemi a jakoukoliv jinou potravinou (pečivo, kořenová zelenina, ovoce) nebo trávou. Může dojít ke zranění dětí a vážnému zažívacímu problému poníků nebo oslíků, který již vedl v roce 2018 k nedobrovolné eutanazii našeho poníka. Pro ty, kteří ještě nebudou mít zvířátek dost a chtějí poznat MINI ZOO zblízka, nabízíme také zážitkový program, a to čištění poníků a oslíků. Jde o hřebelcování, česání, čištění kopýtek poníků a oslíků.

Obě skupiny dětí se vzájemně vystřídají ve výše uvedených zážitkových činnostech. Poté mohou společně využít sluneční labyrint – bludiště, kde si najdou cestu ke kovanému sluníčku. Navštívit mohou také dětskou zahradu SVĚT, která je rozdělena na jednotlivé světadíly a odráží to, co je pro ně typické a tradiční (pyramida, indiánské té pé, japonskou zahradu apod.)

Na závěr můžete využít již zmíněné integrované dětské hřiště. Představuje obrovskou, bezpečnou a bezbariérovou herní plochu s výhledem na pastviny. Hřiště je integrované. To znamená, že je určeno i pro handicapované děti. Disponuje prvky, které jsou navrhnuty přímo pro handicapované (vysuté pískoviště, houpačka pro vozíčkáře).

Dětské hřiště je vybaveno i ohništěm. Pokud budete chtít a obohatit program o opékání párku, je potřeba tuto skutečnost nahlásit při telefonické objednávce. Ohniště bude pro Vás připraveno (založený táborák, stačí jen zapálit a udržovat oheň pod dohledem pedagoga). Jsme vybaveni i opékacími jehlicemi a dřevníkem, které jsou součástí poplatku za využití ohniště.

Informace pro pedagogy:

Čas příjezdu:  9:00 nebo 9:30 hodin (v závislosti na počtu dětí bude upřesněno u objednávky pobytu)
Čas odjezdu: 13:00 hodin (čas je možno upravit o dřívější nebo pozdější odjezd)
Maximální počet dětí:  60
A/Cena pobytu s komentovanou prohlídkou:  250 Kč / dítě (cena zahrnuje veškeré služby a pobyt v areálu vyjímaje využití ohniště)
B/Cena pobytu s komentovanou prohlídkou a mini zoo zblízka 300 Kč / dítě (cena zahrnuje veškeré služby a pobyt v areálu vyjímaje využití ohniště)
Poplatek za využití ohniště:  250,00 Kč
Cena stravování  70Kč (cena zahrnuje 1ks pečiva s pomazánkou a 0,33dcl polévky na osobu)

V případě, že je Váš pobyt realizován prostřednictvím projektu nebo grantu, je potřeba tuto skutečnost nahlásit u objednávky a dojednat potřebné podmínky realizace.

Upozorňujeme pedagogy, že při maximálním počtu dětí je potřeba více času na poskytnutí rekondiční jízdy a využití všech aktivit v rámci programu. Areál ranče je velký a má dětem co nabídnout co do zážitků. Proto doporučujeme, abyste si odložili oběd ve škole na pozdější dobu, popřípadě si svačinu dovezte s sebou a užijte si s dětmi program v poklidu a s časovou rezervou.