Dopolední pobytový program pro základní školy

Pobytový program pro základní školy je určen pro děti ze základních škol. Cílem programu je přiblížit dětem život zvířat na našem ranči a zažít spoustu zážitků ve formě svezení na koni, krmení zvířat v dětské ZOO, využít sluneční labyrint nebo dětskou zahradu SVĚT a v závěru programu se přemístit na ojedinělé dětské integrované hřiště s plochou 4500 m², a to vše během dopoledne.

Jak to vše u nás probíhá?

Po předem dojednané telefonické či on-line objednávce data návštěvy u nás na ranči Vás přivítáme. Pedagogům základní školy sdělíme, jak bude program probíhat, seznámíme se s informacemi ohledně bezpečnosti a pohybu v areálu.

Děti i pedagogové mají připravenou místnost klubovny – učebny, kde si odloží své batůžky a osobní věci. Ta je po dobu pobytu určena výhradně pro Vás. Disponuje samozřejmě i toaletou. Prostor klubovny mohou využít po příjezdu pro snídani ve formě laskominy či svačiny, kterou si děti dovezly sebou. Prostor klubovny nabízí také využití pro vzdělávání dětí pro příměstskou školu v přírodě. Mimo stravování v klubovně Vám rádi zajistíme stravování zajišťující Saloon Podkova v areálu ranče, který připraví svačiny, obědy a také pitný režim.

Poté je celá skupina rozdělena zpravidla na dvě menší skupinky. První část jde na tzv. Rekondiční jízdu na koni. Ta probíhá na venkovním prostoru (kolbišti) nebo v případě špatných povětrnostních podmínek v kryté jezdecké hale. Tato část programu probíhá za asistence pedagogů základní školy a našich zaměstnanců.

Druhá část dětí jde krmit zvířata do dětské ZOO. Obdrží od našeho zaměstnance podle počtu dětí přidělenou dávku krmných granulí, které jsou výhradně určeny pro obyvatele ZOO, vyjímaje výběhu poníků a oslíků. Ty jsou striktně zakázány krmit granulemi a jakoukoliv jinou potravinou (pečivo, kořenová zelenina, ovoce) nebo trávou. Může dojít k zranění dětí a vážnému zažívacímu problému poníků nebo oslíků, který již vedl v roce 2018 k nedobrovolné eutanazii našeho poníka.

Obě skupiny dětí se vzájemně vystřídají ve výše uvedených zážitkových činnostech. Poté mohou společně využít sluneční labyrint – bludiště, kde si najdou cestu ke kovanému sluníčku. Navštívit dětskou zahradu SVĚT, která je rozdělena na jednotlivé světadíly a odráží to, co je pro ně typické a tradiční (pyramida, indiánské té pé, japonskou zahradu apod.)

Na závěr můžete využít již zmíněné integrované dětské hřiště. Představuje obrovskou, bezpečnou a bezbariérovou herní plochu s výhledem na pastviny. Hřiště je integrované. To znamená, že je určeno i pro handicapované děti. Disponuje prvky, které jsou navrhnuty přímo pro handicapované (vysuté pískoviště, houpačka pro vozíčkáře).

Dětské hřiště je vybaveno i ohništěm. Pokud budete chtít a obohatit program o opékání párku je potřeba tuto skutečnost nahlásit při telefonické objednávce. Ohniště bude pro Vás připraveno (založený táborák, stačí jen zapálit a udržovat oheň pod dohledem pedagoga). Jsme vybaveni i opékacími jehlicemi a dřevníkem, které jsou součástí poplatku za využití ohniště.

Informace pro pedagogy:

Čas příjezdu: 9:00 nebo 9:30 hod (v závislosti na počtu dětí bude upřesněno u objednávky pobytu)
Čas odjezdu: 13:00 hodin (čas je možno upravit o dřívější nebo pozdější příjezd)
Maximální počet dětí: 60
Cena pobytu: 180 Kč / dítě (cena zahrnuje veškeré služby a pobyt v areálu vyjímaje využití ohniště)
Poplatek za využití ohniště: 250 Kč
Cena stravování 70Kč (cena zahrnuje 1ks pečiva s pomazánkou a 0,33dcl polévky na osobu)

V případě, že je Váš pobyt realizován prostřednictvím projektu nebo grantu, je potřeba tuto skutečnost nahlásit u objednávky a dojednat potřebné podmínky realizace.

Upozorňujeme pedagogy, že při maximálním počtu dětí je potřeba více času na poskytnutí rekondiční jízdy a využití všech aktivit v rámci programu. Areál ranče je velký a má dětem co nabídnout co do zážitků. Proto doporučujeme, abyste si odložili oběd ve školce na pozdější dobu, popřípadě si svačinu dovezte sebou a užijte si s dětmi program v poklidu a s časovou rezervou.