Myšlenka dětského ranče

Myšlenka a cíl Dětského rančeMyšlenka dětského ranče: dveře Dětského ranče v Hlučíně jsou otevřeny všem. Jsou u nás vítáni handicapování, zdraví, velcí i malí, milovníci zvířat i každý, kdo se chce zapojit a pomoci.

Handicapovaným klientům poskytujeme komplexní rehabilitaci ve fyzické i psychické oblasti. Snažíme se zmírnit jejich případnou bolest a poskytnout jim co nejpřirozenější integraci. Naši zaměstnanci, koníci a zvířata pomáhají dětem s fyzickým i mentálním postižením, ale i klientům, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou, autismem a jinými nemocemi či syndromy. Pro handicapované provozujeme vedle léčby hipoterapii i sportovní aktivity. Mohou se u nás věnovat para voltiži nebo para drezuře. Prostřednictvím těchto aktivit jim umožňujeme zapomenout alespoň na chvíli na své postižení, nadchnout se pro sport, věřit si a překonávat překážky.

Rehabilitaci podporujeme také provozem malé rehabilitační ZOO. Najdete u nás zvířata charakteristická pro české vesnické dvorky, od koní přes poníky, kozy a ovečky až po králíky a slepice. Děti mohou zvířata krmit a hladit, čímž trénují drobnou motoriku a podporují psychiku. Dále provozujeme velké bezbariérové Integrované dětské hřiště na ploše 4500m² ,které disponuje hracími prvky pro handicapované děti  jako je například zvýšené pískoviště a houpačka pro vozíčkáře.

Ranč zároveň slouží jako chráněné pracoviště a dílny se zaměřením na pěstitelství, rukodělné práce a zpracování dřeva.

Dětský ranč je ideálním místem pro skupinové pobyty a výlety. Naše služby mohou využít školy, školky i další rozličné organizace.

Cíl dětského ranče

Naším cílem je povýšit pomoc handicapovaným ještě výše.

V blízké budoucnosti chceme vybudovat speciální centrum pro klienty s roztroušenou sklerózou, autismem a jinými nemoci trápící naší populaci. Jeho prostřednictvím jim chceme poskytnout profesionální zdravotní péči a zároveň pevné zázemí v jejich nelehké životní situaci. Vedle péče a aktivit pro handicapované klienty provozujeme i volnočasové aktivity pro zdravé děti. Chceme, aby se u nás setkávaly s nemocnými, společně si hrály, učily se žít vedle sebe a chápaly přítomnost odlišného kamaráda jako přirozenou součást života.

Naším cílem je nabídnout dětem a teenagerům program, který je nadchne a zabaví. Smysluplné naplnění volného času totiž vnímáme jako nejlepší prevenci drogových závislostí, alkoholismu i výchovných problémů.

Specifikace dětského ranče

Dětský ranč Hlučín je v mnoha ohledech specifický výjimečný. Především svou strukturou a funkčností je dokonce světovým unikátem.

V čem spočívá naše originalita?

Koně na našem ranči nejsou určeni pouze k jediné disciplíně. Splňují kritéria pro sport, para sport, rekondiční ježdění i pro hipoterapii.

Na jediném místě nabízíme celou škálu aktivit. Setkávají se při nich lidé, kteří se vzájemně mají čím obohatit – v jednom okamžiku jsou v areálu ranče přítomni zdraví, handicapovaní, děti i dospělí, pro něž je přirozené žít a fungovat „vedle sebe“, vnímat ty druhé jako přirozenou součást okolního světa a vzájemně si pomáhat.